Informatie conform § 5 TMG

MAC – Märkte & Aktionskreis City e.V.
Theaterstraße 65
D-52062 Aachen

 

Vertegenwoordigd door:
Manfred Piana (bedrijfsleider)

 

Contact:
Telefon: +49 (0)2 41/2 51 41
Telefax: +49 (0)2 41/2 99 06
E-Mail: info@mac-aachen.de

 

Inschrijving in het register
Inschrijving in het registergerecht: Kantongerecht Aken registernummer: VR 1459

 

Btw-nr.:
Omzetbelasting-nr. conform § 27a wetgeving inzake omzetbelasting:
DE 121 682 081

 

Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 55 artikel 2 RStV:
Manfred Piana Theaterstraße 65
D-52062 Aachen

 

Concept en ontwerp:

acclivis – Agentur für Marketing und büro G29 Kommunikationsdesign

www.acclivis.de

www.g29.de

 

Technische realisatie:

reinegger.net

www.reinegger.net

 

Bronvermelding voor de gebruikte beelden en grafieken:

Andreas Herrmann/ats
Andreas Steindl / ats
Bernd Schröder / ats

Masterfile Royalty Free

Minerva Studio/fotolia.com
Seamartini Graphics/fotolia.com
made_by_nana/fotolia.com

noblige/Shotshop.com


 

Privacybescherming

De exploitant van deze pagina’s neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernst. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt volgens de wettelijke voorschriften voor privacybescherming en deze privacyverklaring.

Het gebruik van onze site is in principe ook zonder opgave van persoonlijke gegevens mogelijk. Wanneer persoonsgegevens op de website worden verzameld (bijv. naam, adres of email-adres), vindt dit voor zover mogelijk steeds op vrijwillige basis plaats. Deze gegevens worden zonder uw expliciete toestemming niet met derden gedeeld. Wij willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan bevatten. Een volledige bescherming van gegevens tegen misbruik door derde is niet mogelijk.

 


 

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt functies van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken te analyseren hoe u deze website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaalgesproken verstuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien IP-anonimiteit op deze website wordt geactiveerd, zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de EU of in één van de andere landen die zijn toegetreden tot de Europese Economische Ruimte.

Enkel in uitzonderingsgevallen wordt het hele IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en vervolgens daar ingekort.

In opdracht van de exploitant gebruikt Google deze informatie om te beoordelen hoe u onze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten, gerelateerd aan de website-activiteit en het internetgebruik, voor de exploitant te realiseren.

Het IP-adres dat uw browser aan Google Analytics doorgeeft, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Door bepaalde instellingen in uw browsersoftware te veranderen kunt u de installatie van cookies verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet meer van de volledige functionaliteit van deze website gebruik kunt maken.

U kunt bovendien verhinderen dat de informatie die deze cookies verzamelen aan Google wordt doorgegeven en door Google wordt verwekt. Hiervoor moet u via de volgende link een browser-plugin downloaden en installeren.https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


 

Privacyverklaring voor het gebruik van etracker

Onze website maakt gebruik van de analysedienst etracker. Aangeboden door etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg Germany. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om onder een pseudoniem gebruikersprofielen aan te maken. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die tussentijds lokaal door uw internet browser worden opgeslagen. De cookies maken het mogelijk uw browser te herkennen. Zonder apart verleende toestemming van de betroffen persoon worden de gegevens die de etracker verzamelt niet gebruikt om de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en worden ook niet met gegevens via de drager van het pseudoniem in contact gebracht.

U heeft altijd het recht het verzamelen en opslaan van uw gegevens, ook voor toekomstig gebruik tegen te spreken. Indien u wilt verhinderen dat uw bezoekers-gegevens in de toekomst worden verzameld en opgeslagen, kunt u via de volgende link een Opt-Out-Cookie van etracker downloaden. Deze cookie verhindert dat in de toekomst bezoekersgegevens van uw browser worden verzameld en opgeslagen bij etracker:

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb&languageId=2
Hiervoor wordt een Opt-Out-Cookie onder de naam “cntcookie” van etracker aangemaakt. Gelieve deze cookie niet te verwijderen zolang u zich verweert tegen het gebruik van cookies. Alle overige informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van etracker: https://www.etracker.com/en/data-protection.html


 

Inzage, correctie en blokkeren

U heeft te allen tijde het recht kosteloos uw persoonlijke gegevens in te zien, net als de herkomst, ontvanger en het doel van de gegevensverwerking. U heeft het recht deze gegevens te wijzigen, blokkeren of te laten verwijderen. Indien u vragen hierover of over andere zaken m.b.t ons privacybeleid heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. U vindt ons adres in de colofon.


 

Cookies

Onze internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogeheten cookies. Cookies kunnen op uw computer geen schade aanrichten en hebben geen virussen. Cookies worden ingezet om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst en die door uw browser worden opgeslagen.
Wij maken voornamelijk gebruik van zogeheten “session-cookies”. Deze worden direct na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen, totdat u deze wist. Cookies maken het mogelijk voor ons om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies of zodat u cookies alleen bij uitzondering toestaat. U kunt hier ook het aannemen van cookies in bepaalde gevallen, het algemeen afwijzen of het automatisch wissen van cookies na het sluiten van het browser-venster activeren.

Door het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.


 

Server-Log-Files

De provider van deze pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogeheten Server-Log files, die automatisch door uw browser aan ons worden verstrekt.

Dit zijn:

  • Browsertype/ Browserversie
  • gebruikt besturingssysteem.
  • Referrer URL
  • Hostname van de computer
  • Tijdstip van de server-aanvraag.

Deze gegevens kunnen niet worden verbonden aan bepaalde personen. Uw gegevens worden niet gecombineerd met gegevens afkomstig uit andere bronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te testen, wanneer wij concrete aanwijzingen hebben voor onwettig gebruik.


Contactformulier

Als u via het contactformulier een vraag aan ons stelt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.


 

Tegenspraak reclame-mails

De exploitant van deze pagina’s is wettelijk verplicht zijn contactgegevens in de colofon te publiceren. Het versturen van niet expliciet aangevraagd reclame- of infomateriaal wordt hierbij tegengesproken. De exploitant van deze pagina’s behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen bij ontvangst van ongewenst reclamemateriaal o.a. bij spam.


 

Nieuwsbrief
Indien u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, hebben wij naast uw e-mail adres ook andere gegevens nodig om te kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mail adres en met de ontvangst van de nieuwsbrief instemt. Andere gegevens worden niet verzameld. De verzamelde gegevens worden enkel en alleen voor het versturen van de gevraagde informatie gebruikt en niet aan derden verstrekt.
Via de link “afmelden” in de nieuwsbrief, kunt u op iedere moment de door u verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mail adres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief herroepen.